MULTİPL SKLEROZ

     Beyaz cevheri ve korteksi tutan demyelinizan plaklarla karakterize hastalıktır. Etiyolojisi tam olarak bilinmemektedir.Hastalığın genetik yatkınlığı olan kişilerde immun aracılıklı olarak gelişildiği düşünülmektedir.Genellikle T hücresine […] Read More